Równonoc

Równonoc, czyli zrównanie dnia z nocą, to nazwa nadawana dwom szczególnym dniom w roku, kiedy dzień i noc wszędzie na świecie mają taką samą długość. Jeden taki dzień wypada wiosną 21 marca, a drugi jesienią 23 września. W tych dniach w południe, w miejscach położonych na równiku Słońce świeci prostopadle do powierzchni Ziemi. Dni - najdłuższy i najkrótszy, są dniami przesileń, czyli takich momentów, kiedy słońce osiąga największe odchylenie od równika. Przesilenie letnie przypada około 21 czerwca, a zimowe 21 grudnia.

Równonoc na zdjęciach

ziemia równonoc