Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Narodzenia Chrystusa (25 marca) została wybrana ze względu na datę Bożego Narodzenia. Chodziło bowiem o to, by od poczęcia do narodzenia było 9 miesięcy. Poza tym w trzecim wieku istniało przekonanie, że Chrystus stał się człowiekiem podczas wiosennego zrównania dnia z nocą, jak i podobnie w dniu tym miało nastąpić stworzenie świata i człowieka. Według przyjętej tradycji, gdy Maryja dała swe służebne przyzwolenie bycia Matką Boga, wtedy prawdziwie stała się Matką Jezusa Chrystusa.

obraz Zwiastowania Pańskiego

Pięknie i bardzo krótko scenę Zwiastowania opisał nasz sławny wieszcz Adam Mickiewicz w hymnie na Zwiastowanie:

„Grom, błyskawica!
Stań się, stało;
Matką Dziewica.
Bóg ciało!"

Tajemnicę Zwiastowania upamiętniają dwie piękne modlitwy Pozdrowienie Anielskie i Anioł Pański. Pozdrowienie Anielskie najpierw składało się ze słów Anioła Gabriela: "Zdrowaś (bądź pozdrowiona) Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą... i słów świętej Elżbiety "Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego". Do wieku XVI odmawiane były tylko słowa Anioła i św. Elżbiety.