Kalendarze

Kalendarz to spis dni w roku, z podziałem na tygodnie i miesiące. Kalendarz obecnie używany w krajach zachodnich oparto na kalendarzu juliańskim, wprowadzonym w 46 r. p.n.e. przez Juliusza Cezara.

Dni i lata

Dzień to czas potrzebny Ziemi na dokonanie obrotu wokół własnej osi, rok zaś, to okres, w którym wykonuje ona obrót wokół Słońca. Ludzie zawsze mieli trudności z opracowaniem kalendarza dokładnie odzwierciedlającego pory roku, co jest bardzo ważne na przykład dla rolnictwa.
Rok trwa 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund. Dodanie jednego dnia co cztery lata, 29 lutego, sprawia, że kalendarz staje się nieco dokładniejszy, ale nadal pozostaje mała różnica, która z upływem lat się pogłębia.
W 1582 r. papież Grzegorz XIII zaproponował, by nie były przestępnymi te lata kończące stulecia, które nie dadzą się podzielić dokładnie przez 400. Tak więc rok 2000 był rokiem przestępnym, ale nie były przestępnymi lata 1900, 1800 czy 1700.

Miesiące

Słowo miesiąc pochodzi od nazwy księżyca, zwanego też miesiącem. Księżyc, obiegając Ziemię, przechodzi przez wszystkie fazy w ciągu 29 i pół dnia. Dokonuje tego 12 razy w roku. W kalendarzu gregoriańskim miesiąc trwa 30 lub 31 dni (28 lub 29 w lutym). 30 dni mają: kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad. Pozostałe miesiące liczą po 31 dni, z wyjątkiem lutego, który ma tylko 28 pełnych dni, a 29 w każdym roku przestępnym. Rok ma 12 miesięcy, które nie odpowiadają dokładnie fazom Księżyca. Natomiast fazy te uwzględnia kalendarz żydowski, liczący 12 miesięcy po 29 lub 30 dni. W kalendarzu muzułmańskim jest 12 miesięcy synodycznych (okres obiegu księżyca wokół Ziemi), a długość roku wynosi w przybliżeniu 354 dni i 8 godzin. Rok w kalendarzu wprowadzonym przez Mahometa jest około 11 dni krótszy od roku zwrotnikowego.

Inne kalendarze

Egipcjanie posługiwali się trzema kalendarzami jednocześnie: kalendarzem urzędowym liczącym 365 dni, kalendarzem naturalnym opartym na porach roku i kalendarzem religijnym. Kalendarz indyjski uwzględnia dni księżycowe stanowiące 1/30 część miesiąca księżycowego i nie odpowiadające dokładnie długości dni słonecznych.