Kalendarz na cały rok

W Kalendarzu Google można w łatwy sposób dodawać wydarzenia, uroczystości oraz zadania do wykonania, można udostępniać je znajomym, rodzinie albo zachować tylko dla siebie. Kalendarz bardzo upraszcza organizację.

Czas i data

Tutaj można sprawdzić aktualny czas i datę, dostępny jest też kalendarz. Można dowiedzieć się czym jest czas, poczytać historię odmierzania czasu oraz jak powstawał współczesny kalendarz.

Niedzwiedzie

Kolejna bardzo ciekawa strona o zwierzętach, tym razem o niedźwiedziach. Został omówiony każdy z gatunków: niedźwiedź polarny, brunatny, koala i wiele innych.

Fundusz Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podstawą polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Zadaniem Fundusz Ochrony Środowiska jest obecnie głównie efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce.

Czas na świecie

Na tej stronie sprawdzisz czas w różnych miejscach na świecie, np. czas w Warszawie (Polska), czas w Londynie (Anglia), czas w Moskwie (Rosja), czas w Nowy Jork (USA) oraz wielu innych miejscach na ziemi.

Ludzie i ich życiorysy

Bardzo duża baza sławnych, zasłużonych dla świata ludzi. Opisane są ich dzieje, losy, historie życiowe, biografie i życiorysy. Są tam naukowcy, artyści, muzycy, pisarze, sportowcy, politycy.